พ่อ คือ รัก เข้าใจ และให้ตัวอย่าง

Updated Profile and pictures of him in the limelight
แกลเลอรี่ภาพ/โปรไฟล์อัพเดท/ประมวลภาพจากงานสำัคัญๆ

Moderators: veedvil, kookai

ploynploy
Posts: 0
Joined: Sat Feb 04, 2012 2:45 pm

พ่อ คือ รัก เข้าใจ และให้ตัวอย่าง

Postby ploynploy » Thu Mar 15, 2012 7:52 pm

พ่อ คือ รัก เข้าใจ และให้ตัวอย่าง

credit : นิตยสาร ขวัญเรือน ปักษ์แรก ธันวาคม 2540

(วันนี้เรียกน้ำย่อยกับการอ่านบทสัมภาษณ์คุณพ่อและคุณลูกตระกูลผลดีไปก่อนนะคะ พรุ่งนี้จะมาโพสแฟชั่นอันแสนอบอุ่นของครอบครัวผลดีให้ดูต่อคะ อดใจรอหน่อยน้า กระดาษนิตยสารอาจดูคลาสสิคไปนิ๊ดดดสีเปลี่ยนไปหน่อย เค้าว่ากันว่ายิ่งเก่ายิ่งขลังคะ55)
Attachments
1.jpg
1.jpg (362.85 KiB) Viewed 726 times

ploynploy
Posts: 0
Joined: Sat Feb 04, 2012 2:45 pm

Re: พ่อ คือ รัก เข้าใจ และให้ตัวอย่าง

Postby ploynploy » Thu Mar 15, 2012 7:54 pm

{03}
Attachments
c2.jpg
c2.jpg (640.57 KiB) Viewed 738 times

ploynploy
Posts: 0
Joined: Sat Feb 04, 2012 2:45 pm

Re: พ่อ คือ รัก เข้าใจ และให้ตัวอย่าง

Postby ploynploy » Thu Mar 15, 2012 7:55 pm

{05}
Attachments
c3.jpg
c3.jpg (583.81 KiB) Viewed 736 times

ploynploy
Posts: 0
Joined: Sat Feb 04, 2012 2:45 pm

Re: พ่อ คือ รัก เข้าใจ และให้ตัวอย่าง

Postby ploynploy » Thu Mar 15, 2012 7:56 pm

{07}
Attachments
c4.jpg
c4.jpg (543.98 KiB) Viewed 717 times

praveya
Posts: 1
Joined: Tue Dec 06, 2011 8:41 pm

Re: พ่อ คือ รัก เข้าใจ และให้ตัวอย่าง

Postby praveya » Fri Mar 16, 2012 12:55 pm

[Translation of by A Fan from USA of the interview posted above by Khun Ploy]

Source: Khawnreun Magazine, 1st Fortnight December 1997

From the Cover Kankoj: Story, Sompong Asokpornchai: Photographs

DAD IS LOVE, UNDERSTANDING AND BEING AN EXAMPLE

It was a very special occasion for the cover of the Father’s Day issue because it was the first time they were together for a fashion modeling as father and all 3 sons in one set of the Pholdees. The team was led by Dad, Porn, followed by a zealous young man of this BE, Tik—Jesdaporn from “2499 The Gangsters Take Over the City (Dang Bireley’s & Young Gangsters)” and “Destiny Upside Down”; Tun—Pichetchai from “Lah Pisart (Chasing the Demon)” and Tong—Piyachote who was not in anyway inferior after having been through several presenting jobs. His most prominent one was as a presenter for a brand of toothpaste. So it was really special to observe the shooting set this time.

Once we had a chance to see one another, it would be a waste to not talk to Dad and the boys to relay the message to the fans of Khawnreun so they would get to know this family better. While the makeup artist was engrossed with Tik and Tun, we asked to interview Dad first by having him tell us from the time he had just begun to see Mom (Benjawan).

“I was born in Chiang Rai and grew up in Lampang. I came to Bangkok to complete high school after that. The home I lived in was in a side street close to Mom’s so we got to know and see each other. She was studying at Bangkok Commerce Institute. At first we just talked casually till it was time for me to take the entrance examination for college. I failed because I chose Medicine for all the ranks. The following year, I chose Pharmacy but I still didn’t get it. She was the one to talk to and console me. She gave me encouragement so we were getting closer.

Later on I took the test and got into the Irrigation College in Pak Kret. I studied there for 3 years and began working as a civil servant of the Irrigation Department right after. I worked and saved up for 2 years before asking her to marry me. After that, I applied to study by mail at Sukhothai Dhammathiraj University. I studied there for 2 years and graduated from the Faculty of Business Administration in the construction management field. We were the first class to receive the diplomas from His Majesty the King. I continued to work till BE 2534 (1991) when I took an exam and got into Rajmongkol Technology Institute, Taevej Campus, in the field of civil engineer. I studied there for 2 years, graduated, and received the diploma from HRH Princess Sirindhorn when I was 41. I am now 45 and still a civil servant at the Irrigation Department in Samsaen. Mom works in the accounting department at Sangthai Company.

We wanted to have children right away when we got married. We didn’t think they had to be boys or girls. We just hoped they would be well both in their bodies and minds. We both worked when we had children so we got to care for them in the morning and evening. There were cared for by their grandma the rest of the other times. There are mom, dad, the 3 boys (Tik-20, Tun 17 and Tong-9) and grandma who is 78. Our family is warm and very close. I helped partly with the kids such as taking them out for a walk in the evening, preparing infant formula and feeding them, mostly on Saturdays so grandma could take a break. They sometimes woke up in the middle of the night so I got up to see what happened. I tried feeding them with infant formula first in case they were hungry. If they didn’t stop crying, I would investigate if there soiled or urinated on themselves, if there were ants climbing on them, or if there were mosquitos in the room. We took turn between mom and dad. Whoever woke up first would take care of it. We could ask each other for help if we wanted to. The two oldest boys are very naughty, naughty and intelligent. The oldest is quite touchy. The second one is easily angered and moody. Whatever he doesn’t like, he would be furious. The last one is the hardest to raise. He still sleeps with mom and dad, like a calf, wheedling his mom quite a bit to get her to console or lull him to sleep. It is probably because he is the youngest.

I think raising boys is quite convenient because they are the same sex as me so I can understand them better than girls. Although there were some frightening tales because of carelessness like when Tik was about 8-9. He stooped down to tie his shoes and his eyebrow hit a wooden doorframe causing laceration. He had to be taken to the doctor and get sutured. The doctor was good and sutured the wound neatly so he does not have a scar at all.

As for the aptitude of the 3 boys, the oldest likes engineering and he is studying industrial engineer at the Thai Chamber of Commerce. The second one likes art a lot. He is studying at the Faculty of Liberal Arts, in the visual art field, at the Bangkok University. I can’t tell yet about the youngest. He is just in the 4th grade but he seems to like computers. Like pushing buttons on clocks. He is smart at it and recognizes quickly what to do when the others in the family don’t know how.

All the 3 boys are really close despite the age difference. They are abreast of one another. The youngest one takes advantage of having played with the older ones so children of his age can’t fight with him because he is craftier. He does not brag about having superstars for his brothers. Quite the opposite, his seniors at Jones of Arch tell him to not have his dad pick him up…but have his brothers do instead.

As for the look, I think the oldest one resembles his mom with sweet look like her who is 100% Hainanese. The second one is a bit more intense. All the three of them look different and there were no signs they would become actors. Like Tik, he had to test in front of the camera before taking the role. Then the director said his character was suitable for the movie (2499 The Gangster Take Over the City). He told me about it all the times. At first, I didn’t see any signs but once the movie became famous, I was surprised. Was it possible? Tik still has some points in his acting he needs to improve because he is new. Tun was not yet good in his first movie (‘Lah Pisart’ or “Chasing the Demon’). But the response suggested that he was better in his second one, ‘Taan Chai Kammalor (The Bogus Prince).’

I have certain amount of satisfaction in them but not 100%. I want them to be more orderly and disciplined, like sleeping, waking up and eating on time. School also, sometimes their classes have started but they are still in bed so we have to wake them up. We need to emphasize time allocation. Another thing their mother and I are concerned about is accident. We are afraid they would follow their friends to ride a motorbike. They’ve got one now from being a presenter and their mom would not allow them to ride it at all. She is afraid of danger, them hanging out with the wrong friends and drug addiction.

The ways to tell them…there are examples in the media and it shows those are not good and that they would lead to bad outcomes. We just stay away and not get involved so nothing will matter. Why get addicted to it? I tell them and we talk together well. We discuss by pointing out examples that is not good and this is better.

I warn them to not indulge in or forget themselves once they’ve got into the circle. They need to be respectful and they will be beloved by everyone. They must be disciplined in their studies and not let it go to waste. When there is damaging news alluding to them, they would explain that it was written for sale but it was not like that in truth. I tell them not to pother and just live normally. We understand.

We use the time in the evening to talk after me and their mom come home from work and they come home from schools. We eat and talk together but lately they have less time with family. Tik has to film ‘Destiny Upside Down’ and sometimes he is gone for 2 days. Tun is filming a TV series sometimes from 5 AM till late when he comes home. Tong has presenting jobs that sometimes take him to Chiang Khong, Chiang Rai for 5-6 days so I have to take time off to go with him. When we have some time on the same days off, we sometimes clean the house and put things away. The boys tidy up their rooms and we help a little. But it is untidy again in a day or two.

I am glad my teenage boys get to go into the celebrity circle and succeed so they can earn a living on their own at a young age. They don’t have to bother their parents with the tuition fees. The good thing about them is they are interested in their studies. They are determined and obedient. Sometimes their friends ask them to go out but the need to come home and they always do. They are still within boundaries, no problems. There is disobedience at times but I talk to them and after a while, they can think and understand. Later on, they say, umm…it’s true like Dad said. They may not have listened at first but later they understand.

In the future, I’d like them to complete schools with a college degree, whether that be at a bachelor, master or doctorate level. I’d like them to have a stable job. Working and acting at the same time would be okay but they need to allocate time well. I would be satisfied with all that."

Dad concluded completely for us before excusing himself for make-up and dress-up. Tik and Tun were done with the make-up so the photographer pulled Tik away for some single shots and to be paired up with Tong (the naughty) for more shots, so Tun was free for the team to talk to.

“Dad and I are close because I like to talk to him. When we were young, we got to talk to Dad more than Mom because he got off work earlier so we were close to him.

He cooked scrambled eggs for us because it was easy. He used 5-6 eggs at a time and we, the boys, just ate with each other. There were only the two of us at the time but once Tong grew up, he ate with us too. There was no special recipe like putting prickled pork, ground pork or whatever else in it, just plain scrambled eggs with soy sauce but he made it very delicious.

He took us to swim, to the Khao Din Zoo, and to see a movie. I went with Tik and the hit movie at the time was Cobra Commando, etc. But I was young and did not understand the movie because it was for adults.

The present Dad gave us when we were young was a bike that was pleasing. We didn’t have a lot of money at the time so being able to get a present like that (at that time) made us very glad. He probably saw that Tik and I did not have a lot of toys so he bought us a bike. We fought over it a little, fighting over toys just like children do. But there was nothing like that once we grew up. We get along with each other. We can consult each other with our studies, works or other general things, almost anything.

Activities we do together on holidays are cleaning our house and keeping it tidy. All of us do them together. Another thing we like to do is shopping at malls. The whole family goes but Tik is not as available these days so he can’t go. We still go with our parents and family even when we are grown up and not shy about it. I think it is convenient. It is good because Mom and Dad can buy us whatever we want."

There was a voice warning us from the fashion shooting team that it was almost the queue for Tun and Tong to have their photo shots so we asked for a little more time to ask (almost) the last question the feeling Tun had for his Dad and if one day he became a father, what principle he would stick to for use with his children.

“I am very impressed with Dad and if I have my own family, I will stick to some lines of thinking from Dad for use such as giving my children freedom. When Dad raises us, he allows us to think, do or study whatever we want. We get to choose and he just teaches and warns us things that are not good and things we should not do. He tries to keep us in line but he does not force us. He raises us to be able to talk if we don’t like something. We can argue and we can tell him if there is something we don’t like about him without having to quarrel. We just talk normally with reasons.

As for the Father’s Day, it is just ordinary. We don’t emphasize that we have to do something. We may eat out sometimes but we don’t do anything special.”

Once we had interviewed Dad and the younger brothers, the talk would not be complete without this young man. It was time for the photographer to take photo shots of Tun and Tong so Tik got to rest (not for long) before having to have pictures of all of them together taken.

“The boys can talk to Dad in everything. In the past, he was quite fierce when we were young. But he is more relaxed once we have grown up. There is spanking (emphasize a high tone of voice) and we got it often at the time. He gave that up just recently. There were a lot of things that got me spanked such as fighting with Tun. We fought often. And if we come home late, we are criticized too. Once we have grown up and have more responsibility, he criticizes us less. I know he has reasons for doing that.

The things he especially warns us are drug addiction, general teenage problems, having friends, our studies and how to behave ourselves in society. He teaches us by pointing out examples, like this and that, do you see? There are examples for us to see no matter if those were people around us or in the newspaper.

Dad understands teenagers quite well and is modern. He knows what we are up to. I was not quite brave enough to talk to Dad when I was young but we talk more these days maybe because he is not fierce anymore. I tell Mom first when I have problems and she will tell Dad. I am still a little afraid of Dad.

We don’t split up housework among us boys and we don’t have a housekeeper either. We help one another and whoever is free will do it. Clothes are cleaned in a washer and grandma irons them. When I was not this busy, I would take turn with Tun. If Tun washed the dishes that day, I would clean the floor, and we switched it the next day. However, I am already tried when I get home from school these days and once I get home, I am sleepy. Lets just look at this simply like a chance to eat together is already hard to come by. The activities we do together are usually housework because it is usually untidy. Once we have time, we help one another to clean it. They are dusting, sweeping, wiping and brushing like normal, but once we keep it orderly, it becomes untidy again in a day.”

We didn’t know how untidy this house was because the answers in terms of activities they did together on their days off were the same from Dad and the boys, and those were housekeeping. But we had to tighten up our questions because it was getting late and Tong began to want to go home.

“I am impressed with Dad in his responsibility, being straightforward, good-humored, and well-spoken. He always says “yes, Sir.” I also see him as a person successful in life and career. Like I am studying engineering to follow his footstep. It has been something gradually absorbed maybe because I used to see him take work home to do. I had questions once I saw the blue prints. I sometimes bring things I study in school to consult with him when I don’t understand things here and there but he will say, uh…I studied that 20 years ago and forgot all about it. He could help me with my homework only when I was little.

In a position as his son, I will do my best, behave suitably and will not cause him regret. I will complete my study and he will see the day I get my diploma soon. I would like to tell him I am very proud of him. I wish I could be just half of what he is and that would be good enough.”

forest
Posts: 3
Joined: Fri Oct 22, 2010 12:28 am

Re: พ่อ คือ รัก เข้าใจ และให้ตัวอย่าง

Postby forest » Fri Mar 16, 2012 9:23 pm

...ขอบคุณนะคะ คุณพ่อพี่ติ๊ก พี่ตั้น และน้องตอง น่ารักจังเลยค่ะ อ่านแล้วก็รู้สึกดีมากเลย....^0^

fafad
Posts: 1
Joined: Sat Apr 12, 2008 4:07 pm

Re: พ่อ คือ รัก เข้าใจ และให้ตัวอย่าง

Postby fafad » Wed Mar 21, 2012 10:52 pm

{20} ขอบคุณ คุณพลอยมากๆนะคะ ครอบครัวผลดีครอบครัวนี้เขาสมนามสกุลจริงๆคะ {23}

Ning
Posts: 44
Joined: Thu Jan 12, 2012 10:47 pm

Re: พ่อ คือ รัก เข้าใจ และให้ตัวอย่าง

Postby Ning » Thu Mar 29, 2012 2:19 pm

กทวัฒนธรรมอยู่ไหนช่วยเอารางวัลให้ครอบครัวนี้หน่อยค่ะ จะได้มีตยดีๆให้เห็นกันมากๆค่ะ


Return to “GALLERY/PROFILE/SOCIAL FUNCTIONS | แกลเลอรี่ภาพ/โปรไฟล์/รูปออกงาน”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users

cron