NGT Year 10 Trip 143: เป็นทริปต่างประเทศแรกของรายการเนวิเกเตอร์โดยพาเราไปชมความน่าทึ่งของกาลาปากอส Navigator Program’s first overseas trip, take us to the amazing Galapagos !ป้ายกำกับ