• สิงหาคม 12, 2016
  • ,


NAVIGATOR Y12 T174: เสนอตอน “เล่าขาน ผ่านขุนเขา… ป่าต้นน้ำ” พาไปชมโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน เป็นโครงการพระราชดำริ ที่ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก และไปอุตรดิษถ์ โครงการปลูกป่า…เดินตามรอยทางของ”เนวิเกเตอร์”พาไป “ปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง”เฉลิมพระเกียรติฯร่วมกับกฟผ.เพิ่มป่าสร้างรายได้ให้ชุมชนเหนือเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติในหลวงครองราชย์ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี 84 พรรษา
NAVIGATOR: a trip to Charttrakarn district, Phitsanulok province, and a recap of reforestation project, incooperation with EGAT, brought 20 lucky essay writing winners to Uttraradit province, last stop at Nan province for launching another reforestation project with EGAT

[ติดตามรายการ”เนวิเกเตอร์”ได้ทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9.30 น. ทางช่อง 3 HD | catch next NAVIGATOR program on August 23rd and every Thai National Holidays, 09:30 hrs., Ch 3HD]ป้ายกำกับ