• กรกฎาคม 20, 2016
  • ,

NAVIGATOR Y12 T173: “คุ้งกระเบน…คุ้มค่าชีวิตชีวา” จุดหมายปลายทางที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน จ.จันทบุรี to Khung Kraben Beach, Ao Khung Kraben Bay Development Study Center under the advice of His Majesty. There are plentifully nursery of sea animals which will return to the nature for balancing ecology. There are four types of forest within the area i.e. dry evergreen forest, mixed deciduous forest, beach forest and mangrove forest.ป้ายกำกับ