Navigator 14/8/17 “สโลว์ไลฟ์ที่บางกะเจ้าเช้าจรดเย็น” T 189 Y13

Navigator วันหยุดชดเชยวันแม่เเห่งชาติ วันจันทร์ ที่ 14 สิงหาคม ตอน”สโลว์ไลฟ์ที่บางกะเจ้าเช้าจรดเย็น” 🌴🌿🌳💕 เนวิเกเตอร์เทปนี้ พี่ติ๊กพาพวกเราไปสัมผัสธรรมชาติสวยๆและใกล้กรุงเทพ ”บางกะเจ้า ‘พื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ที่มีเนื้อที่มากกว่าหมื่นไร่ พี่ติ๊กพาเราไปเที่ยวชมวิถีชุมชนและความเป็นอยู่ของชาวบ้านในคุ้งบางกะเจ้า ที่ยังคงไว้และปรับตัวเพื่อธรรมชาติยังคงอยู่อย่างยั่งยืน

  • สิงหาคม 14, 2017