Navigator 12 /8/ 2016 ตอน “เล่าขาน ผ่านขุนเขา… ป่าต้นน้ำ”T174 Y12

NAVIGATOR Y12 T174: เสนอตอน “เล่าขาน ผ่านขุนเขา… ป่าต้นน้ำ” พาไปชมโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน เป็นโครงการพระราชดำริ ที่ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก และไปอุตรดิษถ์ โครงการปลูกป่า … ดูเพิ่มเติม

  • สิงหาคม 12, 2016