“กำเนิดแห่งชีวิต และทฤษฎีวิวัฒนาการ” (1) “The origin of Species and The theory of Evolution” (1)

NGT Year 10 Trip 143: เป็นทริปต่างประเทศแรกของรายการเนวิเกเตอร์โดยพาเราไปชมลาปากอส Navigator Program’s first overseas trip, take us to Galapagos!

  • ตุลาคม 23, 2014

เขาปะการัง NGT Y2 T17

NGT Y2 T17: เขาปะการัง อช.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี features Petchburi Province, Pakaranf mt.

  • พฤษภาคม 11, 2006