กว่าจะมาเป็นเนวิเกเตอร์

รายการสมาคมชมดาวสัมภาษณ์สองหนุ่มเนวิเกเตอร์ถึงเบื้องหลังความเป็นมาของรายการนี้